Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget

Новини

Становище на Българско Археологическо Сдружение относно Декларация на Форум културно наследство, приета на 29 май 2015 г.
На 29 май 2015 беше приета Декларация, подписана от 39 организации, сред които 7 секции на висши училища, 4 асоциации на студенти и 9 професионални организации в сферата на архитектурата. В декларацията се настоява да бъде прекратено реставрирането на културни паметници с цел тяхната социализация и адаптация и да бъдат взети под внимание „експертните общности“, „експертното начало“ и „експертната гледна точка“.


Във връзка с посочената Декларация на Форум културно наследство Българско Археологическо Сдружение изразява следното Становище:

1. Реставрацията на културни паметници е извършена в съответствие със сега действащият Закон за Културното Наследство. Констатирани злоупотреби и нарушаване на българското законодателство се доказват по съдебен ред, е не чрез декларации.

2. Всички противоречия с европейското и световно законодателство в сферата на опазване на културното наследство би трябвало да бъдат търсени в българският Закон за Културното Наследство, а не в начините, по който той се прилага! В така представената Декларация липсват всякакви предложения, които да коригират неточности в Закона и да предложат нова схема за опазване на българското културно наследство.

3. „Експертните общности“ в България в настоящия момент са представени от предприятия на бюджетна издръжка. Единствената институция, която одобрява проектите за реставрация е Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), а единственият фактор, от който зависи подаването на информация за археологическите паметници е Националният археологически институт с музей към БАН (НАИМ към БАН). Съответно отговорностите за всички грешки и неточности при реставрацията и социализацията на културните паметници в България би трябвало да се търсят именно от „експертните общности“ - НИНК и НАИМ при БАН. Декларацията пренебрегва и игнорира този съществен въпрос.


Във връзка с гореизложеното Българско Археологическо Сдружение се дистанцира от приетата Декларация и предлага следното:

1. Да бъде възобновена процедурата по обсъждане и приемане на Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (сигнатура 202-01-65 от 15.10.2012 г.).

2. Да бъдат изискани и подложени на публично обсъждане конкретни предложения от съответните професионални общности, имащи отношение към следните глави от Закона: Археологическо културно наследство, Консервация и реставрация на културни ценности, Възпроизвеждане и разпространение на културни ценности, Представяне и документиране на културни ценности.

3. Да бъдат предприети съответните законодателни мерки за раздържавяване (демонополизиране) на институциите, ангажиране в опазването на българското културно наследство – НИНК, НАИМ при БАН и др., което да гарантира широка обществена платформа и реална „експертна оценка“.


Приложение: Предложение на Българско Археологическо Сдружение за промени в ЗКН, Глава Археологическо културно наследство.


София

9 юни 2015 г.RATIARIA SEPER FLOREAT


След двадесет-годишно гробна тишина, след неистови усилия това да не се случи, след многобройните недостойни опити Рациария да бъде навеки забравена ... ПЪРВАТА КНИГА СЛЕД ЧЕТВЪРТ ВЕК МЪЛЧАНИЕ Е ФАКТ !!! За да бъдеш достоен учен в България трябва да пренебрегнеш себе си, да застанеш срещу гилдията, срещу подставените прокурори и полиция, срещу МАФИЯТА. РАЦИАРИЯ ВИНАГИ ЩЕ ПРОЦЪФТЯВА!!! Докато има хора, които вярват в себе си и докато имаме достойнство!


ИДЕЕН ПРОЕКТ за развитието на къща “Георги Мавриди” (Ламартин) в Старинен Пловдив като мулти културен център


автор: Емил Милев, поет, секретар на Дружеството на писателите - Пловдив
Малко история

В първоначалния си вид къщата е построена през 1834г. от мастития бизнесмен Георги Мавриди. Намира се почти на върха на Трихълмието в Стария град. От архитектурна гледна точка, освен внушителната фасада, е заближателна с това, че в призема започва като “асиметрична”, а след това двата етажа се развиват като “симетрични”. По време на Балканските войни фамилията Мавриди е принудена да напусне страната. Къщата сменя множество собственици и постепенно запада. В средата на 70-те години на миналия век е предприета цялостна реконструкция с частични промени във вътрешен план. От оригиналния градеж остават само основите. Над тях е приложена конструкция от стоманени трегери и стоманобетонни панели. Интериорът и обзавеждането са проектирани в духа на времето на Мавриди. На първия етаж е отделена стая за музейна експозиция посветена на граф Алфонс дьо Ламартин гостувал за няколко дни в нея. В този си вид къщата е предоставена на Съюза на българските писатели със статут на творческа база от затворен тип. През 1992г. СБП предоставя къщата като писателски дом на Дружеството на писателите – Пловдив. До 2002г. сградата е общинска собственост. След законова промяна от същата година тя става публична държавна собственост и е предоставена управление на Областна управа. Следват години на съдебни дела между Община и държава, като накрая печели държавата. През това време започва второто западане на къщата. През годините на прехода в нея няма сериозни инвестиции за ремонт и подръжка. Дружеството на писателите се опитва да крепи някак си положението, но както се казва - не е там работата.

Идеята - І

Като историческа и архитектурна даденост къщата има потенциал да се развие като културен център в три основни насоки – музейна част, галерийно пространство и творческа база.

Музейна част

Настоящата експозиция посветена на Ламартин е в окаяно състояние и както се казва - не е за показване. В същото време през активния туристически сезон /и не само/ пред къщата се спират по няколкостотин гости предимно от Европа само за да прочетат табелата на фасадата, че президентът Франсоа Митеран е посетил къщата в знак на почит към своя велик сънародник. Биха ли могли тези няколстотин души да влязат в къщата и да оставят своята лепта за видяното и чутото? Какво би могло да бъде то? Присъствието на Ламартин логично подсказва по-голямата идея – освен неговата експозиция цялото пространство на първия етаж /около 90 кв м/ да се првърне в музей на европейското присъствие в Пловдив от античността до годините преди комунистическата диктатура. Темата е обширна и богата, изпълнена е с неподозирани за широката публика факти. Примерно – папа Йоан ХХІІ, наречен в следвоенните години “папата на мира”, преди това под името монсеньор Ронкали е бил години наред директор на Италианския колеж в Пловдив, пък Френския колеж би могъл да бъде цяла отделна тема. За римския, средновековния и османския периоди да не говорим. Но всичко трябва да бъде пречупено през тематичната ниша – “европейското присъствие”. Едно модерно мулти медийно решение на музейното пространство би могло да бъде в основата на един сериозен приходоизточник за къщата.

Галерийно и мулти културно пространство

В закритата му част то се представя от две зали /общо около 100 кв м + кухненски блок/ в приземната част. Интериорът им предполага много добри изложбени решения, а пространственото им обособяване дава възможности и за по-камерни форми. Естественото продължение е дворът /480 кв м/. Неговите три хоризонтални нива, при удачно препроектиране на озеленяването, предоставят място за цяло ветрило от творчески изяви – скулптурни изложби и инсталации, театрални моноспектакли, камерни музикални форми, семинари, научни презентации, лекции, дискусии, пресконференции и т.н. / за литературните прояви не споменавам, защото те си вървят и сега/. В етажната приземна част има помещения подходящи както за галерийно депо, така и за библиотечна част.

Творческа база

Вторият етаж на къщата се запазва като леглова база за гости. Идеята е, че ако изброеното дотук се реализира, няма човек на изкуството от цял свят, който не предпочете обстановката на това сакрално пространство пред скуката на хотелския лукс. Или с други думи – спокойствието и тишината на архитектурния резерват, възможност за отдих, възможност за творчество, възможност за изява на това творчество, възможност за контакти с творчески личности от града, страната, континента и света и т.н. Между другото, това се отнася и за хората свързани с научната част от сферите на изкуството, обществото и историята.

Идеята – ІІ

Дружеството на писателите няма как със собствени сили да осъществи всичките предложения в този проект. Но! Ако по закона за ЮЛНЦ към него се присъединят и други творчески организации / и почетни членове/, чиито сфери на дейност се припокриват с изброените в проекта възможности, то “Задружна дружина планина повдига!”.

Проектът е идеен и работен т.е. отворен е за съпричастие, съучастие, предложения и изобщо - доразвиване.

Институции /партньори/ без които не може:

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството /принципал на имота/
- Областна управа Пловдив /управител на имота/
- Община Пловдив /Старинен Пловдив/
- Посолство на република Франция
- Министерство на културата
- Национален исторически музей

Директорката на РИМ-Видин Фионера Филипова с присъда (ООСЪДЕНА)


Ние от Гражданско движение "Аз обичам Видин" сме силно възмутени от факта,че едно ОСЪДЕНО лице продължава да е директор на РИМ-Видин.
Припомняме друг факт - обвиняемия "кмет" Гергоff пропусна две методически указания за конкурс за нов директор преди 2 години.У нас остана въпроса,дали намерените монети в дома на арестанта и отстранен "кмет" монети са лек "подарък" от въпросното лице Ф.Ф. от село Пседерци? Дали е имало разменна монета-длъжност (пропуск) на указания от Министерство на културта срещу добра службичка? Дори пък и да не си полезен, но и да вредиш с бездействието си! Единствения Музей в страната без конкурс за последните 14 години?!? Останалите видински медии услужливо "пропускат" този факт.... Чудим се що за община сме? Обвиняеми кмет и зам-кмет. Осъдена директорка на музея. Осъдена директорка на Детски куклен театър?!? Общината на практика се управлява от ЧСИ В.Томова....

Източник: Сдружение "Аз обичам Видин"


XXIII. Limes Congress 2015 - Germany 12-23 September 2015

The 23rd Congress on Roman Frontier Studies, Limes Congress or Limeskongress will be held in Ingolstadt, Germany from 12-23 September 2015. The conference is a worldwide academic forum for researchers currently working on aspects of Roman Frontiers.

Roman Frontier Studies Congresses have been held since 1949 in nearly all countries through which Rome’s frontiers ran.

The 23rd congress is the fourth meeting to be held in Germany. It is hosted jointly by the German Limescommission (DLK) and the Bavarian State Conservation Office (BLfD).

Official web-site: http://www.limes2015.orgСТАНОВИЩЕ на Българско Археологически Сдружение


Относно: Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (202-01-65/15.10.2012 г.).
През последния месец от страна на ръководството на НАИМ при БАН бяха тиражирани негативни становища, касаещи Проектът за изменение и допълнение на ЗКН. В тази връзка бихме искали да заявим следното:

БАС подкрепа предлаганите промени в състава и функциите на Съвета за теренни проучвания (§ 41 от Проект за изменение на ЗКН).

МОТИВИ:

1. По силата на Закона за Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Чл. 2, ал. 1) Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Археолозите-членове на Съвета за теренни проучвания, до този момент доминиран от НАИМ при БАН, сами провеждат такива. Действащият до сега ЗКН не предотвратява и не гарантира избягването на ситуации, в които заемащите тази длъжност извличат ползи в свой частен интерес (независимо дали този интерес е свързан с предстоящо финансиране или с проучването на някой от по-атрактивните археологически обекти). Доказателство за това твърдение са някои драстични злоупотреби, от които ще посоча издаването в продължение на три години на Разрешително за теренни проучвания за ръководител на бакалавър Сара Татарова – уредник в ИМ-Белоградчик, без тя да притежава изискваната от закона образователна степен "Магистър".

2. Водещото присъствие на представители на НАИМ при БАН в Съвета за теренни проучвания е само част от отговорните функции, които този научен институт изпълнява. Най-съществената от тези отговорности е провеждането на годишната Отчетна конференция (т.нар. Годишни отчети), на която се приемат докладите на всички, работещи в България археолози. В тази връзка, широко тиражираното в публичното пространство твърдение, че работата и качеството на теренните проучвания в България се контролират от Съвета за теренни проучвания, не отговаря на истината. Тази оценка се извършва по време на отчетната конференция пред цялата археологическа гилдия и приемането на годишния отчетен доклад на който и да е от нашите колеги е достатъчно доказателство за неговата правоспособност и качества.

3. Досегашният статут на Директора на НАИМ при БАН като Председател на Съвета за теренни проучвания натоварва с неспецифични функции ръководителя на Археологическия институт и дублира неговата "експертна" дейност с вече посочените по-горе Отчети на теренните проучвания. Като се има предвид дългия списък от дейности, които НАИМ изпълнява (организиране на задължителните годишни отчети на всички археолози; даване на мнение за постъпилите заявления за разрешения за теренни проучвания; поддържане на Автоматизираната Информационна система "Археологическа карта на България"; поддържане на научния архив за всички теренни археологически проучвания в България от 1972 г.; организиране на национални археологически конференции), освобождаването от отговорностите, свързани с работата на Теренния съвет ще позволи на ръководителя на НАИМ при БАН да изпълнява останалите свои задължения по-стриктно и с повече внимание, каквото те заслужават.

Липсата на време и голямата натовареност в работата на Директора на НАИМ се вижда понастоящем много добре от факта на делегиране на права за издаване на открити листове (при това в пълно противоречие със закона) на други служители, някои от които дори не притежаващи дори образователна степен "доктор". Тези действия уронват престижа както на Археологическия институт, така и на Съвета за теренни проучвания, чиято "експертна" дейност, извършвана в случая от "магистри", е силно компрометирана.

БАС подкрепя предлаганите промени, касаещи въвеждането на конкурсно начало по Закона за обществените поръчки (§ 40, АЛ. 2). .

МОТИВИ:

1. От 1993 г. работата на българските археолози по инфраструктурните проекти в България е от съществено значение, както за опазването на нашето културно наследство, така и за развитието на Науката "Археология". На практика през един дълъг период, спасителните разкопки, провеждани по новостроящите се магистрали и пътища превишават многократно редовните и планирани проучвания. Разликата във финансирането на двата типа разкопки (спасителни и редовни) е драстична с превес на тези, извършвани по новостроящите се трасета. Не случайно сред археологическата колегия се роди терминът "Магистрална археология" (с препратка към различна от археологията професия ...).

Именно възможността за провеждане на добре финансирани и много по брой и обхват археологически разкопки, е и причина Директорът на НАИМ при БАН да обяви археологията в България за единствено и само "държавна". В това твърдение прозира желанието за запазване на изключителното право на държавните институции (държавни музеи, катедри към университетите), ръководени методически отново от НАИМ при БАН, върху спасителните проучвания по инфраструктурните обекти в България. До сега действащият закон, обаче, ясно гарантира правото на всички археолози, отговарящи на изискванията по Чл. 150 от ЗКН да провеждат и да ръководят теренни проучвания. Според Чл. 27 от същия закон музеите в България са не само Държавни, но и общински, частни и със смесено участие. Факт е, също така, че катедри по Археология функционират успешно не само в държавните университети, но и в частните такива.

Археологията в България не е и не може да бъде изключително държавна поради добре известния, вече исторически факт, на промяна в системата на държавно управление през 1989 г. А тази промяна гарантира демократичен принцип и конкурентна среда за всички граждани на Република България !

2. Предлаганите промени ще имат изключително благоприятен ефект върху функционирането на "държавните" институции като НАИМ при БАН, Катедра Археология към СУ (и всички подобни), държавните музеи, тъй-като изваждането им от гарантираното държавно финансиране (поне що се касае до инфраструктурните проекти) ще постави работещите в тях в конкурентна среда и ще ги принуди да подобрят своя капацитет и квалификация. "Държавната шапка" в тези институции е причина в много от българските музеи (а и университети) да присъстват кадри без необходимото образование, опит и квалификация.

Като пример може да се посочи РИМ-Видин, в който функцията на "археолог" се изпълнява от служител с образование по Нова история и с образователно-квалификационна степен "бакалавър". Включването на подобни "държавни археолози" в Разрешителни за теренни проучвания не само че опорочава до сега действащата система, но и лишава от работа голямо количество млади хора със значително по-добра квалификация, които не са имали шанс (или не желаят) да бъдат ангажирани в държавни институции.

3. Доброто финансиране и липсата (в сега действащия закон) на ефективен контрол по отношение на работещите екипи е причина за все по-нарастваща НЕпрозрачност при разпределяне на средствата и на археологическите обекти, които подлежат на такова проучване, в системата на НАИМ при БАН.

Удовлетворяването на частни интереси личи добре и от многобройните нови назначения, осъществени в Археологическия институт през последните две години, както и от факта, че част от неговите служители не получават информация и не участват в подобни спасителни проучвания.

Добре свързаната система, която позволява на ръководството на НАИМ при БАН едновременно да контролира спасителните разкопки по инфраструктурни проекти, да издава разрешителни за същите тези разкопки, да определя необходимите средства без конкуренция и да разпределя "на тъмно" техните бенифициенти е МОНОПОЛИСТИЧНА КОНСЕРВАТИВНА СТРУКТУРА, която седи изключително далече от истинската Наука Археология и която има необратимо негативен ефект върху всички професионални археолози в България. Печален ефект от тази структура е дейността на Асоцията на българските археолози (АБА), която от своето създаване през 2008 г. до този момент е издала един единствен професионален документ, свързан с ... Тарифи за заплащане на специализиран труд на археолозите (вместо проклариманите в нейния устав опазване, изучаване и популяризирането на българското археологическото наследство).

София

2.12.2012 г.


Нова инициатива за опазване на културното насдердство Heritage.bg


….или "Защо ни е нужна Стратегия за опазване на недвижимото културно наследство в България?"
Този сайт е инициатива на професионалисти в сферата на културното наследство и съдържа както проблеми, с които се сблъскваме в работата си, така и предложения за техните решения. Нашата цел е широк обществен дебат по проблемите на опазването на недвижимото културно наследство в България и създаване на дългосрочна стратегия за неговото опазване. Очакваме Вашата подкрепа и коментари към нашите предложения, както и на нашия email – contact@heritage.bg.

Това не е краен продукт. Завършеността на тази платформа зависи от Вашите коментари и допълнения. Сайтът ще се обновява периодично в зависимост от получената обратна връзка.

Участвайте активно и коментирайте!

Проблемите в националната система за опазване са много, на различни нива и много силно взаимнообвързани. Най-общо сме ги систематизирали в две основни групи:

1. Проблеми на държавно ниво – свързани с държавната политика, законодателството и диалога между институциите

2. Проблеми на институционално ниво в НИНКН

2.1. Дирекция „Експертно методическа дейност“ (ЕМД)

2.2. Дирекция „Идентификация деклариране и предоставяне на статут“ (ИДПС)

http://heritage.bg/


Проект "ЖИВИ РАЗКОПКИ"

Предложение на Сдружение „Рациария вечно да процъфтява“ до Кмета на Община Пловдив инж. Иван Тотев
През последните няколко години богатото археологическо наследство на град Пловдив беше широко презентирано в и-нет пространството, в резултат на което придоби изключителна популярност както сред българските, така и сред чуждестранните граждани. Нарастващият интерес към старините на град Пловдив стана причина Сдружение „Рациария вечно да процъфтява“ да организира и осъществи проект „Археологическо лятно училище Philippopolis 2014“, който акцентира върху незасегната от туристическите реклами целева група, а именно – студентите по Археология, бъдещите специалисти и учени от Европа, Съединените Американски щати, Азия и Австралия. Целта на този проект е популяризирането на българското културно наследство сред международната академична общност и обвързването на бъдещите учени от цял свят с проблематиката, касаещи българската култура и история.

Осъществяването на проекта даде ясен сигнал, че „живите“ (в процес на провеждане) археологически разкопки притежават огромен потенциал, не по-малък от вече експонираните културни паметници. В резултат на проведената от нашето Сдружени кампания, старините в град Пловдив бяха забелязани и описани от поредица чуждестранни медии, сред които най-четеното в Съединените Американски щати списание за археология on-line “Popular Archaeology” и британската телевизия BBC London.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Проектът „Живи разкопки“ цели да популяризира на международно ниво археологическите старини на град Пловдив чрез иновационен подход, чието прилагане на територията на България е все-още в начална фаза. Основният принцип на проекта е доброволческия, което от една страна намалява до минимум разходите за неговото провеждане, от друга гарантира привличането на чуждестранни участници с изявен интерес към древната култура на града и съответно с потенциал за положителен отзвук и „неплатена“ реклама в редица, отдалечени от региона държави.

„Второ“ ниво на проекта, но не с по-малко значение, ще бъде принципът на „отворените разкопки“, чиято основна цел е насочена към гражданите и посетителите на града. Превръщането на тези целеви групи от „наблюдатели“ в „участници“ в процеса на проучване на старините, ще осигури прозрачност и ангажиране на гражданите с разкриването на древните останки. Ако по време на археологическите проучвания бъде осигурен сектор, предназначен за посетители, разкопките ще се впишат естествено във функциониращия модерен град и ще добавят още една „атракция“ към туристическите маршрути.

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ПРОЕКТА:

1. Функционален бюджет, базиран в по-голямата си част на доброволния труд на чуждестранните участници.

2. Иновационен подход, който превръща даден културен паметник в туристическа атракция още преди неговата консервация, реставрация и експониране.

3. Прозрачност и достъпност при осъществяването на проекта.

4. Популяризиране на археологическите паметници на град Пловдив сред високо квалифицирани академични среди от цял свят със съответния положителен отзвук у нас и в чужбина.

5. Създаване на положителен модел на сътрудничество между местните власти и гражданските организации на територията на общината.

Осъществяването на предлагания от нас проект ще има и положителен ефект върху имиджа на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, към чиято дейност ще може да бъде прибавено и обучение на чуждестранни студенти в съответствие с проектодоговор за сътрудничество между Университета и нашата организация, който предстои да бъде подписан.

Надяваме се на Вашата положителна оценка на изложеното тук предложение за осъществяването на съвместен проект „Живи разкопки“ на територията на град Пловдив. При проявен от Вас интерес имаме готовност да предоставим подробно разработена програма и бюджет, както и да обсъдим детайли по проекта.

Гр. Пловдив

7.08.2014 г.